ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ "ΠΑΛΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ"
Εκπαιδευτική επίσκεψη των τάξεων Α΄- Β΄- Ε΄