Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα του Σχολείου μας! 

Ο δικτυακός μας χώρος δημιουργήθηκε για να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που παρουσιάζονται στην Κοινωνία της Πληροφορίας.
Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τις δράσεις του σχολείου,ενημερωτικό υλικό,αλλά και ανακοινώσεις του Σχολείου και του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων. Καλή πλοήγηση!!

 

Στις δύσκολες και πρωτόγνωρες αυτές συνθήκες πανδημίας που βιώνουμε όλοι στη χώρα μας, είναι αναγκαίο οι μαθητές μας να διατηρήσουν την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία. Το σχολείο μας στην προσπάθεια αυτή δημιούργησε υλικό για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το οποίο καθημερινά θα εμπλουτίζεται. Είναι ανοιχτό προς όλους, και χωρίς λογαριασμό στο ΠΣΔ, διαθέσιμο στον σύνδεσμο:
  https://eclass.sch.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=7062
Ο Διευθυντής - Παναγιώτης Ταστσίδης

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Επιστολή προς τους γονείς
Οδηγίες για την εγγραφή μαθητή στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

ΕΟΔΥ: Οδηγίες για παραμονή παιδιών/εφήβων στο σπίτι
Ενημέρωση για τον κορωνοϊό: 8 Οδηγίες - 19 Ερωτήσεις
Βλέπουμε εκπαιδευτική τηλεόραση στο διαδίκτυο - Μένουμε σπίτι
Tηλεοπτικές προτάσεις από το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων: εδώ
Σχολικός Οδηγός για γονείς & κηδεμόνες μαθητών/τριών των Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων
 

Η Προαγωγή Υγείας συντελεί στην αλλαγή του τρόπου ζωής με στόχο την βελτίωση της Υγείας.
Και φέτος το σχολείο μας σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Σερρών, την 1η ΤΟΜΥ Σερρών, τον ΟΚΑΝΑ, τον ανθρωπιστικό Οργανισμό "Kids save lives" και το 3ο Δημ. Σχ. Σερρών υλοποιεί δράσεις Πραγωγής Υγείας με θέματα : "Στοματική Υγεία", "Εθελοντική Αιμοδοσία", "Υγιής στάση σώματος και βάδιση", "Κάπνισμα όχι εμείς", "Οδική ασφάλεια παντού και πάντα" και "Kids save lives" . Περισσότερα >>


Ε υ χ α ρ ι σ τ ή ρ ι α

Πρόκειται για μια εβδομάδα δράσεων από την σχολική κοινότητα, με σκοπό την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την εθελοντική δράση για κοινωφελή σκοπό.
Η "Σχολική Eβδομάδα Εθελοντισμού Let's do it Greece - Νοιάζομαι και Δρω"
αποτελεί πεδίο δράσης στα σχολεία, των αρχών και επιδιώξεων της
εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί στο
Πρόγραμμα Σπουδών του διδακτικού μαθησιακού πεδίου: "Περιβάλλον και
Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη", του Υπουργείου Παιδείας. Η
"Σχολική Eβδομάδα Εθελοντισμού Let's do it Greece - Νοιάζομαι και Δρω"
προάγει την καλλιέργεια των ικανοτήτων δεξιοτήτων και γνώσεων που προβλέπει το ΔΕΠΠΣ,το οποίο υπαγορεύει την «εξασφάλιση συνθηκών που επιτρέπουν στον μαθητή να αναπτύξει την προσωπικότητά του καθώς και θετική διάθεση για συνεργασία και αυτενέργεια, μια προσωπικότητα υπεύθυνη, δημοκρατική και ελεύθερη.
Συμμετοχή - Ψηφιακές δράσεις - περισσότερα >>
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
«Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών,στο Εκπ/κό Σύστημα»
Έναρξη λειτουργίας πρωινού ΔΥΕΠΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ UNESCO

17 ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ


Επιστολή προς τους μαθητές/τριες

Επιτραπέζιο παιχνίδι για τους στόχους


Δραστηριότητες
Πρόγραμμα δράσεων Οκτωβρίου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Σερρών
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Οι αιτήσεις εγγραφών θα πραγματοποιηθούν από 6 έως 20 Μαΐου 2019.  Στην Α' Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2013 έως και 31-12-2013.
Εδώ θα βρείτε : Δικαιολογητικά - Αίτηση - ΑΔΥΜ - ΟΛΟΗΜΕΡΟ(αίτηση)
Επιστολή του Δ/ντή Π.Ε. &
του Προϊσταμένου Δ/νσης Δημόσιας Υγείας

Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου 2018-2019 (5031898)
Η δημιουργία του ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ εδράζεται στη συνταγματική δέσμευση για παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές της ίδιας βαθμίδας και επιχειρείται, αφενός μεν, με την ενιαία παροχή κοινών γνωστικών και διδακτικών αντικειμένων σε όλους τους τύπους δημοτικών σχολείων της χώρας, αφετέρου δε, με την επέκταση των προσφερόμενων νέων γνωστικών αντικειμένων. Το Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο λειτουργεί με ενιαίο ωράριο και με ζώνη ολοήμερου προγράμματος. Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου προσφέρεται ένα σύνολο από επιλογές διδακτικών αντικειμένων που προσφέρουν την ευκαιρία για την πολύπλευρη ανάπτυξη των ψυχοκινητικών και γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών.
Η Δράση προβλέπει την απασχόληση αναπληρωτών εκπαιδευτικών (δασκάλων και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων) προκειμένου το σύνολο των σχολικών μονάδων να λειτουργήσουν ως Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία.
Διάρκεια υλοποίησης της Πράξης: 01/08/2018 - 31/12/2019 (Σχολικό έτος 2018-2019)

Η Πράξη (MIS: 5031883) αφορά στην ενίσχυση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών χωρίς διακρίσεις.
Στόχος της Πράξης είναι η ενσωμάτωση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) - που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας αυτών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.
Στο πλαίσιο της Πράξης, απασχολούνται οι αναγκαίοι αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και οι αναγκαίοι αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού προκειμένου να στελεχώσουν Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και Τμήματα Ένταξης στα γενικά σχολεία.
Συμπληρωματικά υλοποιούνται δράσεις δημοσιότητας.

Η καθιέρωση του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου αποτελεί μια σημαντική μεταρρυθμιστική παρέμβαση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση που αποσκοπεί στην παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές της ίδιας βαθμίδας καθώς και στην ποιοτική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Στο υποχρεωτικό πρόγραμμα, το διδακτικό ωράριο ορίζεται για όλες τις τάξεις από τις 8:00 έως τις 13:15. Στη ζώνη του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος η έναρξή του ορίζεται στις 13:15 και η λήξη του στις 16:00.
   

Η «Eβδομάδα Εθελοντισμού Let's do it Greece» καθιερώθηκε ως πεδίο δράσης και εφαρμογής στα σχολεία, των αρχών και επιδιώξεων της εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη όπως αυτές έχουν διατυπωθεί στο «Πρόγραμμα Σπουδών του διδακτικού μαθησιακού πεδίου: «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη», του Υπουργείου Παιδείας.
Το σχολείο μας θέλοντας να εμπνεύσει στους μαθητές του την υπεύθυνη στάση και συμπεριφορά προς τους συνανθρώπους και το περιβάλλον συμμετέχει στις δράσεις της Εβδομάδας εθελοντισμού με δράσεις όπως : δεντροφύτευση, αίτηση για κάδους ανακύκλωσης, καθαρισμό της κοίτης του Αγίου Γεωργίου αλλά και του σχολείου, δημιουργώντας αφίσες για το περιβάλλον, μελετώντας την σπατάλη φυσικών πόρων και όσα έχουν γίνει στο σχολείο μας για το θέμα αυτό, χρησιμοποιώντας το νερό βρύσης και όχι εμφιαλωμένο και πολλές ακόμη.
Όλοι μαζί για το περιβάλλον! Γίνε η αλλαγή που περιμένεις !!
Περισσότερα στο μενού "Δραστηριότητες"....

Ξεκίνησε η λειτουργία της δανειστικής βιβλιοθήκης του σχολείου μας !
Δείτε περισσότερα στο μενού "δραστηριότητες"
Ευχαριστούμε τον Σύλλογο Γονέων κ Κηδεμόνων για την πανέμορφη βιβλιοθήκη!
Παιδιά πρόσφυγες στο σχολείο - ενημερωτικό υλικό από ΥΠΠΕΘ : ανακοίνωση - υγεία - βίντεο

Το Σχολείο μας και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης "Εμμανουήλ Παπάς" προσκάλεσαν τα σχολεία της πόλης μας στη θεατρική παράσταση "Ο μπακαλόγατος" που πραγματοποιήθηκε στις
20 , 21 και 22 Δεκεμβρίου

στον παλιό Ορφέα ( Εθνικής Αντίστασης ) και
ώρες 9 - 10:30 και 11 -12:30

από τη θεατρική ομάδα και την χορωδία του σχολείου μας.
Δόθηκε και παράσταση για το κοινό
με συμμετοχή και της χορωδίας του Μουσικού Γυμνασίου στις
28 Δεκεμβρίου στο θέατρο "Αστέρια" στις 21.00.

Οι παραστάσεις πραγματοποιήθηκαν για φιλανθρωπικό σκοπό
(μαθητής που χρήζει επέμβασης στο εξωτερικό).

Συγχαρητήρια σε όλους..πρωταγωνιστές, διοργανωτές, εμπνευστές, εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς και θεατές!

Δείτε περισσότερα στο μενού "Δραστηριότητες" στον "Μπακαλόγατο"
Ευχαριστούμε θερμά για τη στήριξη στη φιλανθρωπική δράση του σχολείου μας τους:
make-a-wish -
τους μαθητές και εκπ/κούς των Δημ. Σχ.: 20ο -17ο - 3ο - 2ο - 24ο - 6ο - 8ο - 25ο - 9ο - 19ο - Λευκώνα - 1ο -7ο - Ν. Σούλι
Ο Δ/ντής & το διδ/κό προσωπικό ευχαριστούν θερμά τα Ιδρύματα Σταύρος Νιάρχος & Ωνάση και την Alpha Bank Σερρών για τη δωρεά τεχνολογικού εξοπλισμού !!
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΑΞΗΣ/ΕΡΓΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ και ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Υ.Μ.

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ- ΑΠ 1,2,3»
ΤΟΥ ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ΕΣΠΑ 2007-2013
Την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 18:00 πραγματοποιήθηκε στο σχολείο εκδήλωση με θέμα:
Σχολείο και Οικογένεια. Σχέσεις Αλληλεξάρτησης.
Ευχαριστούμε τους ομιλητές:
κ. Φανή Καραγκιόζη, Ψυχοπαιδαγωγό, Στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης ΟΑΣΙΣ,
κ.Γεώργιο Μιχαηλίδη - Σχολικό Σύμβουλο Α΄Περιφέρειας Σερρών.