Διαδραστικά σχολικά βιβλία
online-λογισμικό Π.Ι.

Πύλη για την ελληνική γλώσσα
Λεξικά, Λογοτεχνία ...και όχι μόνο...
Μαθηματική Λέσχη για παιδιά
Πολιτιστικός διαδραστικός χάρτης της Ελλάδας

Μεταφράσεις
Ελληνική ιστορία
Βιβλία που...ακούγονται
Λεξικό
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Σερρών
Επισκέπτομαι τα μουσεία ...όλου του κόσμου....
Σπήλαιο Αλιστράτης
Οχυρά Ρούπελ

Λίμνη Κερκίνη
Αμφίπολη - Μουσείο

Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων - Παύλος Βρέλλης
Μουσείο της Ακρόπολης
Το μουσείο του Καραγκιόζη
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Η Βουλή για τα παιδιά
Ο μικρός αναγνώστης
Ασφάλεια στο διαδίκτυο
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού για παιδιά
Σελίδα της NASA για παιδιά
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Οίκαδε"
"Ματιά"...παιδική
"Ο μαθητής" - εταιρεία πολιτιστικού προσανατολισμού
Ελληνικό τμήμα του παγκόσμιου δικτύου του WWF
Περιβαλλοντικό πρόγραμμα για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος  "Παιδική HELMEPA"
Περιβαλλοντική οργάνωση "Ο Αρκτούρος"
Παιδική Πύλη & παιδικό ραδιόφωνο "I feel kid"
Unicef - δικαιώματα παιδιού
Δ/νση Π.Ε. Ν.Σερρών

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας
Σύλλογος Εκπ/κών Ν. Σερρών "Εμμ. Παπάς"
Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. και Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - Εκπαίδευση και κατάρτιση
EURYDICE-Δίκτυο πληροφοριών για την εκπαίδευση στην Ευρώπη