Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναγνωρίζοντας τη «παρεμβατική δυναμική» της Άθλησης και της Δια Βίου Άσκησης στην ισόρροπη ψυχοκινητική ανάπτυξη του μαθητικού πληθυσμού της χώρας, θεσμοθέτησε  την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους.
Η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού θα συνδέεται κάθε σχολική χρονιά με κεντρικό «θεματικό άξονα» ευρύτερου μαθησιακού/συμπεριφορικού πεδίου που θα υλοποιείται βιωματικά μέσα από το Σχολικό Αθλητισμό.
Ο θεματικός άξονας του Σχολικού Έτους 2014-2015 είναι
«Ρατσισμός και Διαφορετικότητα, όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι».

Την Δευτέρα στις 6 Οκτωβρίου, όλοι οι μαθητές μαζί, μέσα από αθλοπαιδιές, τραγούδια, σκετς, ταινίες μικρού μήκους, αλλά και καλλιτεχνικές δημιουργίες σχημάτισαν και ζητοκράυγασαν το δικό τους σύνθημα:
"ΟΧΙ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ"
"ΕΣΥ+ΓΩ=ΕΜΕΙΣ"