Το σχολείο μας


Το σχολείο μας βρίσκεται στο Δήμο Σερρών και υπάγεται στην Δ/νση Π.Ε. Σερρών.
Ιδρύθηκε το 1985 και λειτουργεί ως 10θέσιο ολοήμερο, με τμήμα Ένταξης και Τμήμα Δ.Υ.Ε.Π.

Εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007/2013 για την βελτίωση ενεργειακής απόδοσης με την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και την εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας, προϋπολογισμού 547.223 ευρώ .
Το κτίριο είναι βιοκλιματικό, συνεπώς φιλικότερο προς το περιβάλλον.
Έχουν τοποθετηθεί φωτοβολταϊκά στην στέγη, έγινε aντικατάσταση κουφωμάτων με νέα πιστοποιημένα και υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αντικαταστάθηκαν τα συστήματα φωτισμού των αιθουσών με εξοικονόμησης ενέργειας, και το έργο ολοκληρώθηκε με την προσθήκη θερμομόνωσης  στο κτίριο και την ολοκλήρωση εγκαταστάσεων αβαθούς γεωθερμίας.
Για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του σχολείου μας ο Δήμος Σερρών πήρε το 2ο βραβείο BEST CITY AWARDS. Στόχος του θεσμού των βραβείων BEST CITY AWARDS, είναι να αναδείξει και να επιβραβεύσει καινοτόμα έργα που έχουν σχεδιαστεί προκειμένου οι πόλεις να είναι ευφυής, αειφόρες και οικονομικά βιώσιμες. Οι καλές πρακτικές επιδεικνύουν πως η αξιοποίηση νέων καινοτόμων ιδεών, λύσεων και τεχνολογιών, καταφέρνουν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών εξασφαλίζοντας καθαρό περιβάλλον, πολιτισμό, υγεία, ασφάλεια, υποδομές, υπηρεσίες κ.α. ευαισθητοποιώντας παράλληλα τους πολίτες να είναι ενεργοί και υπεύθυνοι.

Για εμάς ...

 
Το ζήτημα της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου από μαθητές είναι περισσότερο επίκαιρο από ποτέ. Το σχολείο μας προσπαθεί να παρέχει ένα πιο ασφαλές περιβάλλον για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Στο πλαίσιο αυτό πιστοποιήθηκε με την χάλκινη ετικέτα ασφαλείας από το Ευρωπαϊκό και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο